Στοιχεία Προγράμματος:
2467
Εκτύπωση Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης ανέργων με την ενεργό συμμετοχή των ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ).
Δράση:
  1.6.
 
Περιγραφή:
 

Υλοποίηση Σχεδίων Δράσης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται στους τομείς φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, στην προώθηση της ισότητας των φύλων και της ισότητας ευκαιριών για τα άτομα των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, που περιλαμβάνουν δέσμη αλληλοσυμπληρούμενων ενεργειών, οι οποίες ενδεικτικά μπορούν να αφορούν:
- Προώθηση ανέργων στην απασχόληση στους τομείς που δραστηριοποιούνται οι ΜΚΟ.
- Προμήθεια ελαφρού εξοπλισμού απαραίτητου για την υλοποίηση των δράσεων.
- Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση του κοινού και δικτύωση ΜΚΟ.
Oι χρηματοδοτούμενες δράσεις θα πρέπει να ενισχύουν, εμπλουτίζουν ή αναβαθμίζουν τη βασική δραστηριότητα που ήδη αναπτύσσει η ΜΚΟ, ή να την επεκτείνουν σε άλλους συναφείς /συμπληρωματικούς τομείς.

Τα εν λόγω Σχέδια Δράσης, θα υλοποιηθούν τη χρονική περίοδο 2007-2008. Η διάρκεια των Σχεδίων Δράσης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

 
Πρόγραμμα:
  Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
 
Αποδέκτες:
Ι) ΜΗ  ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ  με εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος,  πολιτισμού, προώθησης ισότητας ευκαιριών για άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων και προώθησης της ισότητας των δύο φύλων.
ΙΙ) 1300 Ανεργοι, άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων και ελεύθεροι επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων (υπό προϋποθέσεις).
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
...-31/12/2008 ΟΛΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΚΟ 

 
Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
 
Όροι και προϋποθέσεις:

Οι Τελικοί Αποδέκτες των δράσεων (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις :
o Διαθέτουν νομική υπόσταση η οποία αποδεικνύεται από καταστατικά/νομιμοποιητικά έγγραφα.
o Λειτουργούν αποδεδειγμένα και διαθέτουν εμπειρία στους τομείς που ορίζονται από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση Σχεδίων Δράσης
o Δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Οι φορείς δε θα πρέπει να αποκομίζουν κέρδη για τα διοικητικά στελέχη ή τα μέλη τους. Αποκλείεται η συμμετοχή των συνεταιρισμών, δεδομένου ότι αυτοί γενικά, αναδιανέμουν μέρος του πλεονάσματος στα μέλη τους. Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας να αποδεικνύεται από το καταστατικό.
o Δεν είναι  πολιτικά κόμματα, κυβερνητικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις, επαγγελματικές ενώσεις, αθλητικά σωματεία ή κέντρα κατάρτισης. 
o Δεν διαθέτουν κάθε άλλη μορφή νομικού προσώπου που μπορεί να επηρεάζει την ανεξαρτησία τους.

 
Τι χρηματοδοτείται:
o Η απασχόληση  ανέργων, ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων ή / και ελεύθερων επαγγελματιών.
o Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, δημοσιότητας και δικτύωσης των ΜΚΟ.
o Προμήθεια εξοπλισμού.
 
Ύψος και είδος ενίσχυσης:
Προτάσεις – Σχέδια Δράσεις με ανώτατο όριο προϋπολογισμού τις 30.000 €. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά το σύνολο των  δαπανών για την απασχόληση του προσωπικού, που αφορά τη δημιουργία νέας ή νέων θέσεων απασχόλησης και οι οποίες θα αποτελούν τουλάχιστον το 1/3 των επιλέξιμων δαπανών.
 
Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 40.000.000,00 €
Ο άνω προϋπολογισμός αφορά την υλοποίηση του Α΄και Β΄ κύκλου του προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και κατά 20 % από εθνικούς πόρους.
 
Πληροφορίες
Επωνυμία:
  Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Χειριστής:
  κύριος Τσίρος, κυρία Νεζερίτη

Τηλέφωνο:
  210 5271166, 210 5271165

 

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΩΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ/ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ.

Πληροφορίες / Αιτήσεις:
Περιφερειακό Τμήμα ΕΕΣ Θεσσαλονίκης:
Δ/νση: Ναυάρχου Κουντουριώτου 10, Τηλ.: 2310-52.91.95

Περιφερειακό Τμήμα ΕΕΣ Πάτρας:
Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 8 & Αγίου Ανδρέου,  Τηλ.: 2610-62.07.74

Περιφερειακό Τμήμα ΕΕΣ Χανίων:
Δ/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου 126,  Τηλ.: 28210-52.550

Περιφερειακό Τμήμα Λάρισας:
Δ/νση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 7,  Τηλ.: 2410-53.22.50

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΛ. ΣΥΝΝΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

 
Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό:
  http://www.ypakp.gr

 
Πρόσκληση/Ανακοίνωση:
  αρχείοΚατεβάστε το αρχείο

Ενημερωτικό Έντυπο:
  αρχείοΚατεβάστε το αρχείο
Kενό