Kεντρική Σελίδα - Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης   Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
κενό
Διαφημιστικός χώρος
Δημιουργήστε τη προσωπική σας λίστα με προκηρύξεις που σας ενδιαφέρουν
τελεία Newsletter  τελεία Eυρετήριο Όρων  τελεία Χρήσιμες Διευθύνσεις  τελεία Βοήθεια  τελεία Επικοινωνία  τελεία Downloads  τελεία Συχνές Ερωτήσεις   
 
Αναζήτηση ανά ιδιότητα Αναζήτηση ανά ιδιότητα Αναζήτηση ανά ιδιότητα
Αναζήτηση ανά τομέα ενδιαφέροντος Αναζήτηση ανά τομέα ενδιαφέροντος Αναζήτηση ανά τομέα ενδιαφέροντος
Αναζήτηση ανά ειδική κατηγορία κοινού Αναζήτηση ανά ειδική κατηγορία κοινού Αναζήτηση ανά ειδική κατηγορία κοινού
Σύνθετη αναζήτηση Σύνθετη αναζήτηση Σύνθετη αναζήτηση
Τελευταίες καταχωρίσεις Τελευταίες καταχωρίσεις Τελευταίες καταχωρίσεις
Στοιχεία Προγράμματος:
2495
Εκτύπωση Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας ΡΟΜ (Α΄Κύκλος)
Δράση:
  2.8.3/3
 
Περιγραφή:
  Ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των ΡΟΜ, μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων για τη δημιουργία νέων και βιώσιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση υφισταμένων επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών με έμφαση στις περιοχές των τόπων συγκέντρωσης και διαμονής των.
 
Πρόγραμμα:
  Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
 
Αποδέκτες:
 ΡΟΜ (άνδρες-γυναίκες) γεννημένοι μέχρι και το 1989.
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
9/2/2007-18/5/2007  
Προκήρυξη σε περισσότερους κύκλους. Ενεργός κύκλος: Α.


Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων παρατάθηκε μέχρι τις 18/5/2007. 

 
Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
 
Όροι και προϋποθέσεις:
 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι  ΡΟΜ (άνδρες-γυναίκες)
 2. Οι δικαιούχοι θα πρέπει  να είναι γεννημένοι  μέχρι και το 1989
 3. Στο πρόγραμμα εντάσσεται το σύνολο των  επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των τομέων της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στο  Παράρτημα  του  Κανονισμού υλοποίησης
 4. Στο πρόγραμμα εντάσσονται προτάσεις που η νομική μορφή τους θα πρέπει να είναι ατομική επιχείρηση ή εταιρεία (Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, ΕΠΕ, Ανώνυμη  ή Συνεταιρισμός)
 5. Σε περίπτωση σύστασης εταιρίας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μετέχουν στο κεφάλαιο δικαιούχοι κατά τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, με ποσοστό 100%
 6. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή νομικών προσώπων ως μετόχων / εταίρων εκτός από Εταιρείες Παροχής Επιχειρηματικών Κεφαλαίων και μέχρι  ποσοστού  25%  του μετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου
 7. Οι δικαιούχοι πρέπει να αποδεικνύουν  την κατάστασή τους με πιστοποίηση από την «Πανελλήνια Επιτροπή ΡΟΜ»  που εξελέγη στη Θεσσαλονίκη  στις 25/12/2006
 8. Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία (1) μόνο πρόταση ανά κύκλο του προγράμματος. Σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερες από μία προτάσεις στο Μέτρο 2.8 του Ε.Π.ΑΝ., οι προτάσεις που αυτό το φυσικό πρόσωπο συμμετέχει θα απορρίπτονται όλες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής άλλων προσώπων
 9. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στο πρόγραμμα είναι η μη απαγόρευση από την κειμένη νομοθεσία της εγκατάστασης και λειτουργίας της επιχείρησης στον προτεινόμενο χώρο
 10. Ο αιτούμενος προϋπολογισμός και οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να συμφωνούν με τα οριζόμενα στα άρθρα 6 και 7 του παρόντος Κανονισμού
 11. Για το πρόγραμμα «Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας ΡΟΜ» ισχύει ο κανόνας De minimis (Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 69/2001 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2001). Οι πάσης φύσεως επιχορηγήσεις που δίδονται με τον κανόνα De minimis αθροιστικά σε μία τριετία δεν πρέπει να υπερβούν ανά δικαιούχο τα 100.000 €
 
Τι χρηματοδοτείται:
 1. Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις - Επιχορηγούμενη δαπάνη μέχρι 165.000 €
 2. Διαμόρφωση Χώρων, Προβολή-Προώθηση και  Άλλες Δαπάνες - Επιχορηγούμενη δαπάνη μέχρι 40.000 €

(Την αναλυτική περιγραφή των επιλέξιμων δαπανών μπορείτε να δείτε στον Κανονισμό Υλοποίησης του προγράμματος)

 
Ύψος και είδος ενίσχυσης:

Η επιχορήγηση των προτάσεων που θα επιλεγούν θα ανέλθει στο 55% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 165.000€. Κατώτατο όριο για όλες τις περιπτώσεις 15.000€.

Το υπόλοιπο ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ίδια συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου. Η ίδια συμμετοχή δύναται να καλυφθεί και με Τραπεζικό δανεισμό.

Αν οι ενδιαφερόμενοι το επιθυμούν, μπορούν για τη διευκόλυνσή τους, να απευθύνονται στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), το οποίο αναλαμβάνει το τμήμα των εγγυήσεων που απαιτούνται για τη σύναψη του δανείου (Διεύθυνση ΤΕΜΠΜΕ: Λεωφ. Αμαλίας 26, Τηλ.: 210-33.11.201-5, Διαδικτυακός τόπος: www.tempme.gr).

Οι δαπάνες Υλοποίησης της Επιχειρηματικής Πρότασης θεωρούνται επιλέξιμες από την Προδημοσίευση του Προγράμματος, δηλ. την 29/12/2006.

 
Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 9.090.909,00 €
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ κατά 63 %
 
Αρμόδιος Φορέας
Επωνυμία:
  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΕΟΜΜΕΧ
  
Πληροφορίες
Επωνυμία:
  ΕΟΜΜΕΧ

Διεύθυνση:
  Ξενίας 16, 115 28 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο:
  210 7491100

Ιστοσελίδα:
  http://www.eommex.gr

 

 
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό:
  http://www.eommex.gr/greek/programs/rom/index.htm
http://www.ggb.gr/el_ec_newsitem477.htm

 
Πρόσκληση ενδιαφέροντος:
  αρχείοΚατεβάστε το αρχείο

Περίληψη προγράμματος:
  αρχείοΚατεβάστε το αρχείο

Οδηγός προγράμματος:
  αρχείοΚατεβάστε το αρχείο

Κανονισμός υλοποίησης:
  αρχείοΚατεβάστε το αρχείο
εκτύπωση προγράμματος
  Επιστροφή στη σελίδα αποτελεσμάτων  
Kενό
Ανακοίνωση νομικής μορφής Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης